Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Расписание на день по преподавателям

ПреподавательПара  
 
Ангилевич Н.В.1МР-201 401
Математика
2МР-201 401
Математика
3ПД-213 401
Математика
4ПД-213 401
Математика
5 
6 
 
Антонова Ю.Ю.1 
2 
3ТД-202 403
Инф. 2 п/г
4ТД-202 403
Инф. 2 п/г
5 
6 
 
Барсукова Ю.Н.1 
2ОПУ-212 102
Физика
3МР-201 102
Электротех. 2 п/г
4МР-201 102
Электротех. 2 п/г
5 
6 
 
Береславец Е.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Блинов С.Е.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Бритова Г.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Вакансия1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Вакансия 21 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Васильева И.В.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Воробьев И.В.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Галанова Н.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Горнева Е.И.1 
2ОПУ-211 сп.з
Физ-ра
3ОПУ-212 сп.з
Физ-ра
4 
5 
6 
 
Дроздова А.Т.1 
2МР-211 406а
Ин. яз. 1 п/г
3ПД-214 406а
Ин.яз 2 п/г
4ПД-202 406а
Ин. яз. 1 п/г
5 
6 
 
Дудкин Г.С.1ТД-201 !ДОТ
Ремонт кузовов авто.
2ТД-201 !ДОТ
Ремонт кузовов авто.
3 
4 
5 
6 
 
Заводнова А.Ю.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Ильина Е.А.1ПД-214 305
Родная литература
2ПД-211 305
Русский язык
3МР-211 305
Русский язык
4МР-211 305
Русский язык
5 
6 
 
Ин.яз.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Информатика1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Исмайылова Э.Р.1 
2МР-212 207
История
3ОПУ-211 207
Классный час
4 
5 
6 
 
Князев А.Е.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Князева А.Б.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Коврижников А.Ю.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Колабина Г.А.1ТД-211 101
Физика
2СДМ-202 101
Электротех.и эл.
3СДМ-201 101
Электротех.и эл.
4ТД-212 101
Физика
5ОПУ-212 101
Астрономия
6 
 
Криштофик А.В.1ПД-211 405
Ин. яз. 1 п/г
2СДМ-211 405
Ин. яз. 1 п/г
3СДМ-212 405
Ин. яз. 1 п/г
4СДМ-211 405
Ин. яз. 1 п/г
5 
6 
 
Купченко М.В.1ПД-213 202
О.Б.Ж.
2ПД-213 202
О.Б.Ж.
3 
4 
5 
6 
 
Ловинская Л.В.1 
2ПД-214 402
Информатика
3СДМ-212 402
Инф. 2 п/г
4СДМ-212 402
Инф. 1 п/г
5МР-212 402
Информатика
6 
 
Ломакина С.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Лугачева Н.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Малыгина Г.С.1ПД-212 307
Математика
2ПД-212 307
Математика
3СДМ-211 307
Математика
4ОПУ-211 307
Математика
5ОПУ-211 307
Математика
6 
 
Математика1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Матюшкин А.В.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Меснянкин В.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Новикова В.Г.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Новоселова Л.В1 
2ПД-203 207а
История
3ПД-203 207а
История
4 
5 
6 
 
Носкова А.П.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Оспичева А.В.1ОПУ-212 106
Математика
2ТД-211 106
Математика
3ТД-211 106
Математика
4ТД-201 106
Математика
5 
6 
 
Перевизник Р.А.1 
2 
3МР-212 301
Родная литература
4МР-212 301
Родная литература
5 
6 
 
Побединцев А.Н.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Рагузина Ж.В.1СДМ-212 208
Химия
2СДМ-212 208
Химия
3ПД-211 208
ОПД
4 
5 
6 
 
Сангатулин Р.А.1СДМ-202 (ДОТ
Устройство подъемно-транспорт,стороит,дорож машин и оборуд
2 
3 
4 
5 
6 
 
Семенов А.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Серова М.Н.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Смышляева А.А.1ПД-211 404
Ин.яз 2 п/г
2СДМ-211 404
Ин.яз 2 п/г
3ПД-214 404
Ин. яз. 1 п/г
4СДМ-211 404
Ин.яз 2 п/г
5 
6 
 
Сохранная А.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Специалист1МР-202 ::ДОТ
Устройство авто
2СДМ-201 (ДОТ
Материал. 1 п/г
3МР-202 :ДОТ
Устройство авто
4МР-202 :ДОТ
Устройство авто
5 
6 
 
Специалист!1 
2МР-202 :ДОТ
Устройство авто
3 
4 
5 
6 
 
Специалист.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Специалист11 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Специалист111 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Старченко А.Г.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Тростина А.Е.1ПД-203 126
Уголовное право
2ПД-201 126
Уголовное право
3ПД-202 126
Уголовное право
4 
5 
6 
 
Физ-ра1 
2 
3ТД-212 ДОТ,
Физ-ра
4 
5 
6 
 
Филипчук Ю.Н.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Французова В.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Черева Т.Н.1ОПУ-211 209о
Русский язык
2 
3ПД-212 209о
Литература
4ОПУ-212 209о
Литература
5 
6 
 
Шаренко А.П.1ПД-202 302
Огневая подготовка
2ПД-202 302
Огневая подготовка
3ПД-201 302
Огневая подготовка
4ПД-201 302
Огневая подготовка
5 
6 
 
Шерстобоева С.С.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Шубина Л.Н.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Юрист1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Яковлев И.Н.1ТД-202 406
Электротех.и эл.
2ТД-202 406
Электротех.и эл.
3ТД-201 406
Электротех.и эл.
4 
5 
6 

 

Обновлено: 17.06.2022 в 10:45.